Styrelsen

Styrelsen för år 2021

Ordförande: Tomas Mörn (Pistol) ordförande@sportskytte.ax

Vice ordförande: Bo Lindqvist (Bänkskytte)

Sekreterare: Fredrik Blomqvist (Pistol)

Kassör: Cecilia Lund (Pistol) ekonomi@sportskytte.ax

Medlemmar: Tobias Bonn (IPSC), Jan Malmberg (Viltmål)och Christoffer Andersson (Hagel). Suppleant är Eva Söderström (Hagel) och Roland Jansson (Stödskytte)

Sektionernas ordföranden är för år 2020 följande personer:

Viltmål, Jan Malmberg

Pistol, Mikael Johansson

Hagel, Eva Söderström

Gevär, Kristina Nordlund

Ipsc, Tobias Bonn, ipsc@sportskytte.ax

Stödskytte, Roland Jansson

Bänkskytte, Bo Lindqvist