Styrelsen

Styrelsen för år 2019

Orförande: Tomas Mörn (Pistol)

Vice ordförande: Bo Lindqvist (Bänkskytte)

Sekreterare: Fredrik Blomqvist (Pistol)

Kassör: Cecilia Lund (Pistol)

Medlemmar: Sandra Liewendahl (Gevär), Jan Malmberg (Viltmål)och Christoffer Andersson (Hagel). Suppleant är Eva Söderström (Hagel) och Harry Högblom (Stödskytte)

Sektionernas ordföranden är för år 2019 följande personer:

Viltmål, Jan Malmberg

Pistol, Mikael Johansson

Hagel, Eva Söderström

Gevär, Sandra Liewendahl

Stödskytte, Harry Högblom

Bänk, Jan Stenroos