Styrelsen

Styrelsen för år 2023

Ordförande: Tobias Bonn info@sportskytte.ax, ordförande@sportskytte.ax,

Vice ordförande: Bo Lindström

Sekreterare: Emil Pettersson

Kassör: ekonomi@sportskytte.ax

Medlemmar: Bo Lindström (Bänkskytte), Mathias Nordberg (Gevär), Jan Malmberg (Viltmål)och Eva Söderström (Hagel) och Roland Jansson (Stödskytte), Cecilia Lund (pistol), Emil Pettersson (IPSC), Suppleant: Bengt Johnsson och Anders Granskog

Sektionernas ordföranden är för år 2023 följande personer:

Viltmål, Jan Malmberg

Pistol, Mikael Johansson

Hagel, Bengt Johnsson

Gevär, Kristina Nordlund

Ipsc, Emil Pettersson, ipsc@sportskytte.ax

Stödskytte, Roland Jansson

Bänkskytte, Bo Lindqvist