Skyttebegränsningar

Allt skytte är förbjudet utan skjutledares närvaro. Skytte är endast tillåtet för medlemmar eller i sällskap med medlem eller inbjudna tävlingsdeltagare.

Dessutom är skytte förbjudet under följande tider:

Under 24 timmars tid efter kl. 18:00 dagen före juldagen, nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, pingstdagen, midsommardagen och allhelgonadagen.

Fredagar fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 augusti efter klockan 18:00.

Lördagar fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 augusti före klockan 10:00 och efter klockan 16:00.

Söndagar fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 augusti före klockan 12:00 och efter klockan 16:00.

Alla dagar före klockan 09:00 och efter klockan 21:00.

Dessa begränsningar gäller ej luftvapen.

Undantag från dessa regler kan förekomma vid tävlingar o.d.

OLOVLIGT SKYTTE KOMMER ATT BEIVRAS!

Styrelsen.