Skyttebegränsningar

Allt skytte är förbjudet utan skjutledares närvaro. Skytte är endast tillåtet för medlemmar eller i sällskap med medlem eller inbjudna tävlingsdeltagare.

Dessutom är skytte förbjudet under följande tider:

Under 24 timmars tid efter kl. 18:00 dagen före juldagen, nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, pingstdagen, midsommardagen och allhelgonadagen.

Fredagar fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 augusti efter klockan 18:00.

Lördagar fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 augusti före klockan 10:00 och efter klockan 16:00.

Söndagar fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 augusti före klockan 12:00 och efter klockan 16:00.

Alla dagar före klockan 09:00 och efter klockan 21:00.

Dessa begränsningar gäller vid alla grenbanor utomhus. Undantaget är ljuddämpade vapen samt vapen i kaliber .22lr. Skytte inifrån bänkskyttehuset räknas som ljuddämpat. Undantag kan av styrelsen beviljas vid större tävlingar.

Undantag från dessa regler kan förekomma vid tävlingar o.d.

OLOVLIGT SKYTTE KOMMER ATT BEIVRAS!

Styrelsen.