Reglemente

En sammanfattning av reglerna i de olika pistolgrenarna

Standarpistol

Standardpistol skjuts som namnet antyder med standardpistolen kal .22Lr. En tävling består av 60 skott varav de första 20 går på en skjuttid om 150 sekunder, följande 20 skott skjuts på 20 sekunder och de sista 20 skotten skjuts på 10 sekunder. Som vanligt skjuts det i serier om 5 skott med markering i mellan. Avståndet är 25m. Det åländska rekordet är 545p.

Sportpistol

Sportpistol är egentligen en damgren. Innom ÅSSF och många andra föreningar skjuts sportpistol även i allmän klass. Sportpistol skjuts med kaliber .22Lr, med standarpistolen. En tävling består av 60 skott, de 30 första skjuts i grupper om 5 skott på en tid av 5 minuter per grupp. De 30 sista skotten skjuts i grupper om 5 skott där tavlan visas i 3 sekunder och är borta i 7 sekunder. Ett skott per visning och man utgår alltid från grundpositionen där armen är vinklad minst 45grader från skjutriktningen. Skjutavståndet är 25m. Max poäng är 60x10p=600p. Det Åländska rekordet ligger i dag på 565p.

Snabbpistol eller Olympia pistol

Snabb pistol skjuts med standardpistolen. Man skjuter 2×30 skott i serier om 5 skott. Skotten skjuts på 5 olika tavlor på olika tider. De första 10 skotten skjuts på 8sekunder, de följande 10 skotten skjuts på 6 sekunder och sedan 10 skott på 4 sekunder. Sedan upprepas samma en gång till för totalt 60 skott. Man skjuter på 25m avstånd till tavlorna. Det Åländska rekordet är 535p.

Snabbmatch

Snabbmatch är egentligen en grovpistol tävling men för att flera ska kunna delta skjuter vi både med grov och med standarpistolen. Åländskt rekord 562p

Grovpistol

Grovpistol har samma regler som sportpistol men det finns endast A-klass och kalibern är .32 eller .38. Åländska rekordet är 564p

Fripistol

Fripistol är som namnet säger en gren med minimalt med regler på hur vapnet får se ut. En tävling skjuts på 50m avstånd på standardpistol tavlan. Man skjuter 60 skott och max poäng blir således 600p. På Åland skjuter vi 10 skott serier om 17minuter då vi måste gå fram och markera i mellan för att det inte ska bli för många ”skott i samma hål”. Det Åländska rekordet är 527p.

Luftpistol

I luftpistol skjuter man 60 skott på 75min i A klassen och 40 skott på 60min i åldersklasserna. Skjutavståndet är 10m. Det ålänska rekordet i A klassen är 571p.

Fältskytte

I fältskytte skjuter man en bana som är olika varje gång. En tävling består av 8 stationer och man skjuter 6 skott i varje station. Förutsättningarna såsom avstånd, skjuttid, max träff per mål, antal mål och måltyper varierar från station till station. En av utmaningarna är att bedömma stationen rätt för att få en så lätt skjutning som möjligt. Man räknar antal träff och antal träffade tavlor. Det finns 4 olika vapen klasser i fältskytte. A, B, C och R. Klass A är sk. tjänstevapen klassen och skjuts med pistoler i kaliber .32 till .45. Inga större förändringar av vapnen är tillåtna. Klass B är den sk. grovpistolklassen där man skjuter med liknande vapen som är tillåtna i ISSF klassen grovpistol dvs. anatomiska kolvar är tillåtna, även revolvrar. Klass C är samma som B men där är kalibern .22Lr. Klass R är revolverklassen där anatomiska kolvar inte är tillåtna. Kalibern är .32 till .45.

Svartkrut Mariette o D.Malson

I klassen Mariette skjuts 13 skott mot två vanliga pistoltavlor på 25m avstånd, i klassen D.Malson gäller 50m avstånd. De 10 bästa skotten räknas och maxpoäng blir då 100p. Man skjuter med tidstrogna replikor av gamla svartkrutsrevolvrar. Skjuttiden är 30minuter och i den tiden inräknas även laddning av vapnen som är det mest tidskrävande delen av skyttet.

PPC, Precision Pistol Competition

PPC skjuts med olika pistoler eller revolvrar, lite olika i de olika klasserna. Normalt kaliber .32  upp till max .45. En full match består av 150 skott. Vi skjuter en delmatch på ÅSSF bestående av 60 skott, WA1500 60 skott. Skjutavstånd är 7m, 25m och 50m. Vapnets precision är helt avgörande förutom skyttens insats förstås. Olika skjutställningar och omladdning ingår i skjuttiderna som varierar mellan 12sekunder till 2minuter 45 sekunder.

Dynamiskt skytte

Dynamiskt skytte är en ny gren vi börjat med. Det är IPSC skytte i dess olika former. Banan är dynamisk där skytten rör sig mellan olika skjutplatser och där man delvis har klara förutsättningar för hur man ska skjuta medan det samtidigt finns en hel del olika taktiker man måste klura ut för att få korta bantider. För att få skjuta dynamiskt måste man först gå en grundkurs som behandlar bland annat skyttesäkerheten och man måste även visa ett högt säkerhets tänkande på banan.

Se: https://sportskytte.ax/ipsc/