Barn och ungdomspolicy

Ålands Sportskytteförening (ÅSSF),  Revideras senast i oktober varje år.
Föreningen förfogar över en skjutbana i Bredmo i Lemland där det finns möjlighet till bänkskytte på 100, 200 och 300 meter.Gevär kan man skjuta på 50 meter utomhus med miniatyrgevär och med luftgevär på 10 meter inomhus.T vå skeetbanor, en trapbana samt en sportingbana för lerduveskytte. För pistolskytte finns en 25 meters och en 50 meters bana samt en 10 meters inomhusbana för luftpistolskytte.Viltmålsskyttarna kan skjuta på vildsvinstavla på 50 meter utomhus och löpande mål med luftgevär inomhus på 10 meter.

Varje sektion har en utbildad barn och ungdoms ansvarig, se mer under respektive sektion.


ÅSSF´s Barn och ungdomspolicy
Denna policy finns på ÅSSF´s hemsida www.sportskytte.ax, på anslagstavlan i ÅSSF´s klubbhus i Bredmo och ges ut i pappersform samt elektroniskt till alla medlemmar under 18 år samt deras föräldrar.
Våra utbildade barn och ungdomsledare 2023 är Mathias Nordberg(gevär), Cecilia Lund (pistol), Jan Malmberg (viltmål), samt Bengt Johnsson (hagel). Jan-Erik Engman fungerar som bänksektionens barn och ungdomsledare i väntan på utbildning. Dessa personer tillsammans med ÅSSF´s ordförande, är ansvariga över att vår barnpolicy presenteras, kommuniceras, följs och revideras.
Denna policy revideras varje år inför ÅSSF´s årsmöte som hålls i oktober.

ÅSSF strävar efter att alla ordinarie barn och ungdomsledare skall ha utbildning i ledarskap och barns utveckling. Vi uppmuntrar våra medlemmar att utbilda sig till ledare om det finns intresse. Vi motiverar våra medlemmar och ledare att utveckla sig själva genom att gå utbildningar och föreläsningar.
ÅSSF erbjuder en trygg och kamratlig miljö och alla skall känna sig välkomna.
Vi vill att alla barn skall känna sig välkomna och vi fokuserar på att alla barn skall bli sedda.  Vi strävar efter att ha max 10 barn per ledare för att kunna ge alla den hjälp och uppmärksamhet de behöver.
Vi ger alla barn möjlighet att pröva på vår idrott och vi behandlar alla lika. Att komma till oss och utöva vår idrott skall vara frivilligt. Vi anpassar vår idrott så att den sker på rätt nivå och fokuserar inte på resultat utan det skall vara roligt för att behålla intresset.
Vårt mål är att skapa ett intresse för sportskytte men vi uppmuntrar till att barn prövar på flera olika idrotter då vi tror att det är positivt och nyttigt att känna sig för även i andra idrotter.
Vi går noga igenom alla säkerhetsföreskrifter och policyn med barnen och deras föräldrar och vill utveckla deras ansvarskänsla med att behandla vapen och varandra med respekt.
Våra säkerhetsregler som finns på banorna och som gås igenom skall alltid följas av såväl barn, vuxna, ledare och publik. Vid regelbrott eller opassande beteende tas detta upp direkt med berörd.
Osportsligt beteende såsom fult språk eller aggressivitet tolereras inte. Om det händer tar vi direkt berörd åt sidan och tar en diskussion.
Vi uppmuntrar alla att vara delaktiga i att hålla rent och snyggt i skyttehallen, skjutbanorna och på området runtomkring. Vi tycker det är viktigt att alla oavsett ålder är med och hjälper till för att bygga upp ansvarskänslan.
Träningarna är anpassade för barnens nivå och alla, oavsett ålder har rätt att vara nybörjare. Barnen får själv välja hur ofta de vill träna.
Barnen får börjar tävla i klass S8. För att tävla måste man ha Kultahippu licens. Frivilligt men de får tävla i fastlandet. På våra resor följs våra regler;  inte leka i hissar,  inget spring i hyttkorridorer och inte in i barer. Det är viktigt att man kommer ihåg att man representerar klubben på resor och som gäst på andra banor, vi uppträder alltid väl i vår klubbs dräkt.
ÅSSF verkar för en miljö fri från droger och har en Alkohol och drogpolicy, se bilaga 1. Om riktlinjerna för drogpolicyn inte följs: Om minderårig brukar alkohol vid någon form av verksamhet som föreningen arrangerar kallas denna till enskilt samtal med sektionsledningen och styrelsen i närvaro av föräldrar.

Reviderad 12.9.2023 Styrelsen