Skytteteori hagel

För att bli en duktig hagelskytt behöver man känna till skyttets grunder. Alla individer har olika styrkor och svagheter och behöver anpassa sitt skytte därefter, men förhoppningsvis kan vägledningen här hjälpa en på traven när man försöker hitta sitt utgångsläge.

På de öppna träningskvällarna finns också funktionärer på plats som kan hjälpa er med det mest grundläggande.