Prislista från och med 31.5.2022

Banhyra 1-9 pers inkl. funktionär:
75,00 € banhyra + 45,00 € / pers. för 50 skott och duvor.

Banhyra 10 pers och uppåt inkl. funktionärer:
130,00 € banhyra + 45,00 € / pers. för 50 skott och duvor.

Skeet / Trap:
4,50 € / serie för aktiva medlemmar.
6,00 € / serie för övriga.
2,25 € / serie för junior medlemmar.

Compak Sporting:
5,00 € / serie för aktiva medlemmar.
7,00 € / serie för övriga.
2,50 € / serie för junior medlemmar.

Block 25 st Skeet / Trap serier:
Aktiva medlemmar 95,00 €.
Junior medlemmar 47,50 €. (Junior även samma år man fyller 20 år.)

Block 25 st Compak Sporting serier:
Aktiva medlemmar 105,00 €.
Juniormedlemmar 52,50 €. (Junior även samma år man fyller 20 år.)

Riktpriser för tävlingsavgifter för klubbtävlingar
Ordinarie tävling 75-100 duvor 20,00€
ÅM-tävlingar 25,00€, undantaget ÅM i olympisk skeet och ÅM i engelsk sporting vilka båda har 30,00€ avgift.