Kontaktuppgifter till gevärsektionen

Kontaktperson:
Kristina Nordlund tel: +3584575957748, mail: kristina.nordlund@aland.net

Barn och ungdomsansvarig: Mathias Nordberg tel: +3584573432163