Kontaktuppgifter till stödskyttesektionen

Stödskyttesektionens kontakpersoner:

Harry Högblom Tel. 040-5436165 

Roland Jansson Tel. 0400-718912