Är du intresserad av att börja med IPSC?

Vi har antagning av nya medlemmar en gång per år. För IPSC är det november månad som du ska komma ihåg. Ansökningar som kommer in utöver november månad kommer inte att behandlas. Vi ser fram emot att du skickar in din ansökan till följande e-postadress: ipsc@sportskytte.ax

Har du övriga ärenden eller frågor så tar vi gärna emot dem alla dagar i året.

För att kunna bli antagen som ny medlem till IPSC sektionen så skall du skicka in ansökan samt ett personligt brev där du berättar om dig själv, vem som har rekommenderat dig och intresset i sporten mm.

IPSC sektionsledning behandlar alla ansökningar om medlemskap som kommer in under november månad. Alla som lämnat in ansökningen under utsatt tid får ett personligt svar om man blivit antagen eller ej. IPSC kan ta emot ca 12 nybörjare per år. IPSC är en snabbt växande sport och det är många som söker om medlemskap så vi värdesätter mycket den personliga presentationen i ansökan.

För att få utöva IPSC måste man gå IPSC-kursen som arrangeras av föreningen i början av varje år. Kursen omfattar regelverket för sporten samt säker vapenhantering. För att bli godkänd från kursen krävs teoretiskt och praktisk examination. Man kan med fördel bekanta sig med regelverket på förhand IPSC Handgun Competition Rules, reglerna finns även översatta till svenska IPSC Regelbok Enhandsvapen men om något skiljer så är det den engelska versionen som gäller.

OBS! Har du redan en IPSC-licens och vill ansöka om medlemskap? Då gör du enligt ovan fast ansökningstiden gäller under hela året.