Dynamiskt skytte är en ny gren vi börjat med. Det är IPSC skytte i dess olika former. Banan är dynamisk där skytten rör sig mellan olika skjutplatser och där man delvis har klara förutsättningar för hur man ska skjuta medan det samtidigt finns en hel del olika taktiker man måste klura ut för att få korta bantider.

För att få skjuta dynamiskt måste man först gå en grundkurs som behandlar bland annat skyttesäkerheten och man måste även visa ett högt säkerhets tänkande på banan.