Hagel ö-spelskval Guernsey

Öpselen 2023 anordnas på Guernsey. Mer information hittar ni på:
https://guernsey2021.gg/ samt
https://guernsey2021.gg/media/t4mntnq2/shooting.pdf

De grenar som ordnas är:

  • ISSF – Olympic Skeet Individual
  • ISSF – Olympic Skeet Team
  • English Skeet Individual (subject to inclusion in by-laws = stadgar)
  • English Skeet Team (subject to inclusion in by-laws = stadgar)
  • ISSF – Automatic Ball Trap Individual
  • ISSF – Automatic Ball Trap Team
  • ISSF – Olympic Trap Individual
  • ISSF – Olympic Trap Team
  • Sport Trap – Individual and Team
  • English Sporting (subject to inclusion in by-laws = stadgar) – Individual and Team

Hagelsektionen har utarbetat riktlinjer för hur kval till öspelen skall gå till enligt följande (detta kan komma att ändra i takt med att intresse för grenarna ändrar):
För att ha möjlighet att fara bör man ha en träffprocent över 70% träffar. De är de bästa skyttarna i föreningen som får fara, och man far för att representera sportskytteföreningen på bästa sätt.
Enligt öspelsreglerna måste man ha bott på Åland två år innan öspelen börjar.
Föreningen har som mål att skicka skyttar till alla grenar. Beroende på ÅID:s beslut om deltagarantal så kan antalet skyttar komma att justeras.

Sporting:
Intresseanmälan ska göras till Andreas Kuhlman senast den sista oktober 2022.
Man kan kvala både för Engelsk sporting samt sport trap. Tanken är att skicka 2 skyttar per gren för både herr och dam.
Resultatet beräknas enligt poäng för hur många duvor efter totalvinnaren man ligger i resultatlistan. Vid lika resultat väger resultat från utlandstävlingar tyngre.

Skeet:
För intresseanmälan ska resultat lämnas till Eva Söderström innan den sista oktober 2022.
Man kan kvala både för Engelsk skeet och Olympisk skeet. Upp till 2st deltagare kan utses per gren. Man deltar enbart i en gren samt samma grens lagtävling.
För Olympisk skeet räknas resultatet på de 4 bästa serierna från de tre bästa Olympiska skeet tävlingarna.
För Engelsk skeet räknas resultatet på de 4 bästa serierna från de tre bästa Nationella skeettävlingarna.
Vid lika resultat väger resultat från utlandstävlingar tyngre.

Trap:
För intresseanmälan ska resultat lämnas till Eva Söderström innan den sista oktober 2022.
Man kan kvala både för ABT-trap och Olympisk trap. Upp till 2st deltagare kan utses per gren. Man deltar enbart i en gren samt samma grens lagtävling.
För ABT trap samt Olympisk trap räknas resultatet på de 4 bästa serierna från de två bästa tävlingarna. De två bästa skyttarna får välja gren.
Vid lika resultat väger resultat från utlandstävlingar tyngre.