Jämnställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy för Ålands Sportskytteförening r.f.
Ålands Sportskytteförening r.f. arbetar aktivt med jämställdheten på så sätt att det inte är skillnader i hur vi behandlar män eller kvinnor, pojkar eller flickor. Alla har samma möjligheter och skyldigheter oberoende av kön. Rent generellt är det flera män än kvinnor som är aktiva i sportskytteföreningen men procentuellt är kvinnorna väldigt väl representerade i styrelse och sektioner. Jämställdhetspolicyn revideras varje år före höstmötet.
Lemland den 12.9.2023
Styrelsen