Luft och 22LR Skytte

Vi skjuter även luft gevär och salongsgevär på 50 och 100m! Ojämna veckor på Tisdagar klo 1800