Förslag till ny Stadga

Medlemsmötet 2020 bestämde att styrelsen ska ta fram ett förslag till en uppdaterad stadga. Den främsta orsaken var att formulera möjligheten till att deltaga i medlemsmöten på elektronisk väg. Styrelsen föreslår även att ledamöter i styrelsen ska sitta på mandat två år i taget istället för som idag ett år, så att hälften av ledarmötena byts ut varje år. Detta ska säkerställa att inte hela styrelsen kan avgå samtidigt och med det ta med sig all kunskap om föreningen och dess verksamhet. Styrelsen föreslår även möjlighet till att vid behov kunna utöka styrelsen med flera ledamöter för att alla sektioner säkert ska kunna vara representerade. De nya skjutbanelagarna från 2018 medförde krav på en ordningsstadga och den hänvisas det nu till i föreningsstadgan. Styrelsen arbetar med att ta fram en värdegrund för föreningen. Detta behövs för bidragsansökningar och det är även ett sätt att påminna medlemmar om jämställdhetsfrågor och alla medlemmars lika värde och liknande saker. Den nu gällande stadgan samt förslaget till nya stadgar finns att ladda ned nedan. I förslaget till ny stadga är de flesta ändringsförslagen markerat med blå text, text som ska bort är överstruket. Det finns små ändringar som inte är markerade i förslaget. Dessa ändringar är grammatiska korrigeringar mer än ändringar.

Styrelsen 14.5.2021

Kategorier:
Nyheter Okategoriserade