Allhelgonasmällen

Allhelgonasmällen Fältskytte klass C 22lr

Bredmo 25m banan den 31.10.2020 kl 10.00. Vi träffas och bygger bana från kl 09.00. Utdrag ur den beviljade avvikelsen beviljat av ÅMHM nedan.

Ålands Sportskytteförening har genom Mikael Johansson, Pistolsektionens ordförande, anhållit om avvikelse för allhelgonadagen den 31.10.2020. Föreningen önskar ordna en fältskyttetävling med 22lr mellan kl. 10-13. Antalet pistolskyttar förväntas vara runt 12 och vardera skjuter ca 50 skott. Anhållan om avvikelse inkom den 25.09.2020.

ÅMHM har inget att invända mot avvikelsen den 31.10.2020 och meddelar inte några restriktioner. ÅMHM önskar dock att föreningen delger denna avvikelse på föreningens hemsida eller på annat lämpligt sätt.För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetAnn-Sofi Wikingson
Miljöskyddsinspektör

Kategorier:
Kalender Nyheter Pistolsektionen Tävlingskalender pistol