Uppdaterad funktionärskalender för sporting

Då veckonumren var fel på sportingfunktionärerna så har en uppdaterad lista satts upp. Första öppna träningen den 11:e april utgår på grund av funktionärssjukskrivning och ingen ersättare, men om någon annan funktionär har passligt så får denne gärna på förhand skriva det i Bredmo sportskyttegruppen på facebook, öppna en bana och får funktionärsersättning för det.

Kategorier:
Hagelsektionen