Resultat från ÅM i Compak – 2021-08-21 & 2021-08-22

Eftersom Markus Tullberg hade bästa resultat och inte är finsk medborgare eller har hembygdsrätt så behövdes Tomas Mörn rådfrågas om han kunde tilldelas titlen som Ålänskmästare. Efter att Tomas kontrollerat med Ålands idrott stod det klart att så kunde ske.

Damerna behöver skjuta om guldet vid ett senare tillfälle som passar de bägge skyttarna, resultatet uppdateras efter att detta är genomfört.

Kategorier:
Hagelresultat