Blyförbud vid hagelskytte från och med 2022

Hagelsektionen har beslutat att man från 2022 inte längre får använda bly vid hagelskytte på Bredmo.

Användningen av blyammunition har även tidigare vart begränsad, men på grund av förhöjda halter av bly i marken runt Bredmo och i linje med nya EU-direktiv så väljer sektionen att förbjuda användningen från och med 2022 och förbjuda användningen av blyammunition vid tävlingar från och med 2021.

Under 2021 kan man ännu förbruka sina patroner vid träningstillfällena.

Kategorier:
Hagelsektionen