Styrelsen för år 2018

Orförande: Tomas Mörn (Pistol)

Vice ordförande: Niklas Rehn (Hagel)

Sekreterare: Fredrik Blomqvist (Pistol)

Kassör: Cecilia Lund (Pistol)

Medlemar: Sandra Liewendahl (Gevär), Rune Fagerström (Bänk) och Jan Malmberg (Viltmål). Supleant är Eva Söderström (Hagel) och Harry Högblom (Stödskytte)

Sektionernas ordföranden är för år 2018 följande personer:

Viltmål, Jan Malmberg

Pistol, Mikael Johansson

Hagel, Eva Söderström

Gevär, Sandra Liewendahl

Stödskytte, Harry Högblom

Bänk, Jan Stenroos