25.10.2017 Vallarna har rustas enligt tidigare beslut. Styrelsen är mycket nöjda över resultatet! Ordförande konstaterar vidare att det blev ett mycket mer omfattande arbete än vi tänkt från början med tilläggsbeställningar av arbeten som inte ingick i den ursprungliga offerten. Jag konstaterar vidare att det var nödvändiga arbeten, dels för säkerheten men även av skyttemässiga skäl. Vallar och banor har inte blivit rustade på många tiotals år så det var på tiden för en upprustning.

15.10.2015 Efter att ha lusläst föreningens stadgar har styrelsen bestämt att alla ärenden till höst och vårmöte ska komma styrelsen tillhanda så att föredragningslistan kan skickas med i kallelsen. Detta betyder att ärenden borde meddelas styrelsen senast första veckan i april för ärenden till Vårmötet och senast sista veckan i september för ärenden till Höstmötet. Enklast mejlar man sportskytte@gmail.com.

Ordinarie höstmöte på måndagen den 13 oktober 2014. Alla välkomna till Bredmo skytte paviljong kl. 19.00.

14.10.2013 Det efterfrågades info på höstmötet om sponsorering för enskilda skyttar och Ålands Idrott har ett program där man kan söka pengar. Läs mera på http://www.alandsidrott.ax/bidrag-stod/stipendieprogram .

I övrigt avhandlades de ordinarie frågorna i snabb takt. Verksamhetsplanen och budgeten godkändes ua. Det blev inte några större förändrigar i styrelsen eller sektionerna förutom i hagelsektionen som bytte några namn. Medlemsavgifterna blev även dom oförändrade. Ett förslag om att tillfråga någon om att hålla i ansvaret för skötsels av Bredmo i helhet lades fram. Det skulle vara en person som ser behovet och ger berörd sektion i uppdrag att utföra jobbet, om då så skulle vara röjning av vall, målning av hus eller liknande. En vaktmästare mao. Ett förslag kunde vara att vaktmästaren väljs på hösmötet och att denna får (skälig) ersättning för sin arbetstid. Styrelsen ska diskutera detta mera.

1.10-2013 Kom ihåg höstmötet onsdagen den 9 oktober i Bredmo skyttepaviljong. Mötet startar kl. 19.00

17.4-2013 Vårmötet klarades snabbt av med ordinarie punkter på föredragningslistan. Det informerades även om Vikinglinjens nya regler för att boka sponsorerade resor. Det kommer ett nytt avtal inom snar framtid som hängs upp i skyttepaviljongen.

19.2-2013. Styrelsen höll möte för att godkänna bokföringen. Årsmöte bestämdes till 8 april.

17/12-2012. Föreningens barnpolicy har blivit godkänd och vi får 1000€ för besväret. Tack till Cecilia för bra jobb!

30/10-2012. Delar ur styrelsen har varit på informations träff om barn och ungdoms policyn. Nu kan ÅSSF barn och ungdomspolicy renskrivas och slutarbetas före inskickning till Ålansd idrott.