Kontaktperson för styrelsefrågor: Tomas Mörn  Ålands Sportskytteförening  tel: +358-457-5221779

Är du intresserad av att komma och prova på skytte så kontakta kontaktpersonen som återfinns under respektive sektions sida.

Inloggning

Presentation

Föreningen förfogar över en skjutbana i Bredmo i Lemland där det finns möjlighet till bänkskytte på 100, 200 och 300 meter.

Gevär kan man skjuta på 50 meter utomhus med miniatyrgevär och med luftgevär på 10 meter inomhus.

Två skeetbanor, en trapbana samt en compaksportingbana finns för den som vill "krossa lerduvor".

För pistolskytte finns en 25 meters och en 50 meters bana samt en 10 meters inomhusbana för luftpistolskytte.

Viltmålsskyttarna kan skjuta på vildsvinstavla på 50 meter utomhus och löpande mål med luftgevär inomhus på 10 meter.

Medlemskap:
Personer som önskar bli medlem i föreningen kan ta kontakt med någon av föreningens kontaktpersoner som hittas på de olika sektionssidorna för att avtala om när det är lämpligt att komma och pröva på.

Medlemskapsavgift betalas till:  

kontonr: FI1366010001211838       Uppge namn, epost, födelseår och postadress  för medlemskortet (införs 2018, ges ut 2019) Observera att pga. EU:s nya dataskyddsförordning medger du att ditt namn, adress och födelseår sparas i föreningens register när du betalar medlemsavgift eller annan avgift till ÅSSF.

För att minska de administrativa kostnaderna kommer principen för medlemsavgifternas utskick att ändra under 2018. Inbetalningskort kommer att skickar ut under hösten för betalning i januari. Den huvudsakliga orsaken är kravet på medlemskort.

Medlemsavgift: 
Aktiva medlemmar 50€/år
Understödande medlemmar 25€/år
Juniorer 1€/år (tom. det året du fyller 17år) (Denna avgift är reviderad 2016, obs att detta endast gäller för medlemsavgiften, ex. en hagelskytt tävlar som junior till 20)

Alla som skjuter är aktiva eller junior medlemmar. Stödjande medlemmar skjuter normalt inte utan stödjer förenigen ekonomiskt.

Träningsavgifter:

Träningsavgifter betalas till konto FI72 66010001112127 eller på banan

Gevär och pistol inne, 25€ per säsong för aktiva och 15€ per säsong för juniormedlemmar.

Gevär och pistol ute, 20€ per säsong för aktiva och 10€ per säsong för juniormedlemmar.

Hagel, se under hagel / prislista

Bänkskytte, Aktivitets avgift, 70€ per år. Inkluderar både tävling och träning. Betalar man per gång kostar det 7€ per gång, tävling eller träning.

 

Tävlingsavgifter:

Gevär, pistol, 7€ för aktiva medlemmar och 2€ för juniormedlemmar

Hagel,  ÅSSF 20€         ÅM  25€  ( juniorer 15€ )

Bänskskytte, Se träningsavgift (70€/ säsong eller 7€ per gång)

OBS att det på större tävlingar med inbjudna gäster kan förekomma andra startavgifter än dessa ovan nämda.

 

Sponsorskylt

Vill du göra reklam för din firma och samtidigt stödja föreningen kan du hyra plats för en reklamskylt. Priser för platshyra är för skyltar i storleken:

  1. 25 cm x 100 cm, 200 € / år
  2. 15 cm x 50 cm, 100 € / år
  3. 100 cm x 300 cm, 500 € / år

Ta kontakt ifall ni är intresserad av en reklamskylt!

 

 

Sponsorer

http:/www./vikingline.ax